Zabezpečovací systémy

elektronický zabezpečovací systém (EZS) – ALARMY. Většina alarmů do domu reaguje na narušení právě vyvoláním poplachu.

Elektronický proto že se při jeho výrobě používá nepřeberné množství elektroniky díky které dnešní systémy nabízejí velké množství funkci. Výstražný systém se může spustit analogovou (např. přerušením drátu) i digitální (detektor pohybu-PIR) detekcí.

Komunikace mezi detektory a ústřednou může být vedena kabelem, bezdrátově anebo kombinací předešlých způsobů tj. jeden detektor může být připojen kabelem a druhý bezdrátově.

Systémů elektronického zabezpečení je nepřeberné množství, od těch kde ústředna funguje i jako detektor a signalizace až po složité systémy s jednotlivými komponenty rozmístěnými nezávisle na sobě.

Ústředna

Ústředna – mozek celého systému. Obstarává komunikaci mezi jednotlivými komponenty systému, má v integrované paměti uložené nejdůležitější nastavení. Podle připojených komponentů pak může rozličně reagovat na narušení objektu.

Ústřednu je možné většinou ale rozšířit o další důležité funkce a to zejména:

GSM Komunikátor- obstarává komunikaci s vnějším světem. Rozesílá SMS, volá na DPPC – dohledové a přijímací poplachové centrum, může také přenášet hlas i video pokud je ústředna vybavena příslušenstvím pro zpracování hlasu a videa.

Rádiový modul- přidáním rádiového modulu můžete k ústředně připojit bezdrátové detektory. V takovém případě je možné ústřednu nastavit tak aby zareagovala poplachem pokud rádiový detektor neodpovídá. Rušením signálu tak není možné alarm obejít.

Detektory

 • Detektory, které reagují na pohyb v jejich zorném poli.
 • Detektor reagující na pohyb. Před odesláním poplachového signálu je provedena MW analýza. Pokud i ta je kladná, je signál odeslán do ústředny.
 • Detektor který do ústředny odešle signál, ale i obrázek z připojené kamery, která na podnět pohybového detektoru začne snímat střežený prostor.
 • Detekce rozbití skla reaguje na změnu tlaku.
 • Detektor s dvěma detektory pohybu. Pro odeslání signálu musí být narušeny obě hlídané zóny.
 • Magnetické detektory reagují po rozepnutí přerušení smyčky odesláním signálu do ústředny, montují se na dveře, okna, garážová vrata a pod.
 • Hlásič požáru reaguje na změnu teploty a kouř. Tato funkce je zapnutá i při odstřeženém objektu.
 • Detektory plynu reagují na obsah určité látky v ovzduší. Reakce stejné jako u hlásiče požáru.

K zabezpečovací technice v podstatě není problém připojit žádný detektor, který reaguje vysláním signálu a nebo naopak přerušením signálu. K těm patří např. záplavový nebo roletový snímač.

Ovládání

Dnešní alarmy je možné ovládat několika způsoby. Mezi ty nejčastější patří

 • Klávesnice

U některých systémů se dá přes klávesnici provést nastavení celého systému. Klávesnice slouží k zastřežení i odstřežení systému. Další způsoby:

 • Dálkové ovládání
 • Ovládání čipovými kartami a přívěšky
 • Ovládání přes internet

K tomuto způsobu ovládání se většinou používá integrované webové rozhraní ke kterému se uživatel může připojit po zadání hesla.

 • Ovládání přes mobil – sms příkazy

Provedení

 • Drátové elektronické zabezpečovací systémy- levnější řešení, než bezdrátové systémy s možností kombinace produktů od více výrobců. Velkou výhodou na rozdíl od bezdrátových EZS je, že se nemusí měnit baterie ve snímačích.
 • Bezdrátové elektronické zabezpečovací systémy- výhodou je zejména rychlá montáž i demontáž a snadná rozšiřitelnost EZS. Zásadní nevýhodou je nekompatibilita bezdrátových EZS mezi rozdílnými výrobci.