Automatické kotle

Automatické kotle na tuhá paliva „DEFRO“

Proč kotel na tuhá paliva?

 • tepelná účinnost 85-90%
 • nižší spotřeba paliva uhlí a biomasy
 • menší množství popela
 • nižší emise znečišťujících látek
 • elektronické řízení tepla (efektivnější a komfortnější provoz, snadné použití)

Proč DEFRO?

 •  kvalitní ocelový výměník v síle 6 -10 mm
 • záruka na kotlový výměník v délce 5 let
 • vysoká tepelná účinnost 80 – 92%
 • možnost spalování více druhů paliva: ořech 2, pelety, oves, uhelný prach, kusové dříví…
 • možnost výběru ze 3 základních druhů hořáků (retorta, pohyblivá retorta, uni hořák)
 • součástí kotlů Defro jsou kvalitní regulátory výrobce Tech

Automatický kotel na tuhá paliva je moderní způsob vytápění a velmi účinný a ekologický druh vytápění. Jestliže ještě před několika lety ničilo ovzduší kouř z uhelných kotlů, tak dnes je to velmi čisté vytápění. Základem všeho je účinnost kotle, která oproti klasickému kotli, který má cca 55% účinnost, dosahuje účinnosti okolo 90 %. Tuto účinnost dosáhne díky vestavěnému výměníku, přísunu kyslíku ventilátorem, provzdušňováním otáčecím hořákem a hlavně regulací, která natápí s předstihem a v tzv. temperovacím režimu. Moderní kotle používají systém kontinuálního přívodu paliva do ohniště. Ve většině případů se jedná o dopravu pomocí šnekových dopravníků a pomocí otočného válcového roštu. Automatická doprava paliva do kotle zajišťuje stabilitu spalovacího procesu, stabilitu požadovaného výkonu, vysokou účinnost spalování, nízkou produkci škodlivin a komfort pro uživatele. Technicky má takové řešení jeden háček. V nedávné době vstoupila v platnost velmi důležitá norma o účinnosti a emisích. Ta určuje, které typy kotlů budou moct být v budoucnosti používané. Norma především tlačí na ekologii a omezení vzniku emisí. Automatické kotle na pevná paliva pro ústřední vytápění mohou využívat jak spalování na roštu, tak speciálních hořáků či hořákového provedení spalovací komory, dále spodního přívodu paliva nebo zplyňování. Velice důležitá je řídicí jednotka, která všechny systémy koordinuje a zajišťuje komunikaci kotle s uživatelem. Stupeň a preciznost automatizace je hlavním důvodem odlišnosti cen u kotlů stejné výkonové úrovně.

Palivo:

 • uhlí (ořech2)
 • pelety (6-8mm)
 • obilí (nejlépe oves)

Části kotle:

 • násypka
 • šnekový podavač
 • ventilátor
 • elektromotor
 • hořák (nejlépe retortový-otočný)
 • kotlové těleso
 • regulace (dnes je nejúčinnější tzv. ekvitermní regulace)